Online & Grup Kalitatif Araştırma
Belirlenen konularda, hedefe yönelik kitlelerle odak grup toplantıları, derinlemesine görüşmeler ve etnografik gözlemler. Örn; marka slogan, deneyim, reklam, memnuniyet vb.